Lagi New City Lagi New City Lagi New City Lagi New City
Thư Viện ảnh

album

Ảnh tổng thể

Lagi New City

1 Ảnh

album

Tiện ích

Lagi New City

9 Ảnh

album

Album Tiến độ

Lagi New City

8 Ảnh

Thư Viện ảnh

album

Ảnh tổng thể

Lagi New City

1

album

Tiện ích

Lagi New City

9

album

Album Tiến độ

Lagi New City

8

Lagi New City
Lagi New City
Lagi New City
Lagi New City Lagi New City

PHỨC HỢP ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH BIỂN

Phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

0916 76 6006

Lưu ý
Trong quá trình triển khai dự án, có thể một số thiết kế sẽ thay đổi cho phù hợp với lợi ích chung của khách hàng. Căn hộ và các trang thiết bị kèm theo sẽ được bàn giao đúng quy định của HDMB. Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Nhà phát triển dự án
Tổng đại lý tiếp thị & phân phối
Đơn vị triển khai kinh doanh

Copyright 2021 Lagi New City. All right reserved.